Czym się różnią nowoczesne ronda od rond starego typu?

Większość nowoczesnych rond jest mniejsza, a dzięki temu auta wjeżdżające na rondo muszą robić to z dużo mniejszą prędkością. Z powody większych prędkości w przypadku rond starego typu, wiele z nich musiało być wyposażone w sygnalizatory świetlne lub znaki STOP, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo kolizji. Ponadto, na niektórych starych rondach obowiązuje zasada prawej ręki (samochody włączające się do ruchu mają pierwszeństwo).

skręt w lewo na rondzie  skręt w prawo na rondzie  jazda prosto po rondzie
Typowe manewry wykonywane na rondzie

 


Jak budowa rond wpływa na bezpieczeństwo drogowe?

Typowymi kolizjami spotykanymi na tradycyjnych skrzyżowaniach są zderzenia czołowe i offsetowe (w prawy przedni bok) powstałe w wyniku skrętu w lewo. Tego typy wypadki są zwykle poważne w skutkach, ponieważ przynajmniej jeden z pojazdów porusza się z dużą prędkością.


Typowy wypadek podczas skrętu w lewo

 

Na rondach, tego typu kolizje są wyeliminowane, ponieważ samochody poruszają się w tym samym kierunku. Budowanie rond w miejscach skrzyżowań kontrolowanych przez sygnalizator zmniejsza również prawdopodobieństwo uderzeń w tył pojazdu, gdyż kierowca jest mniej skory do przyspieszania na zielonym lub żółtym świetle „aby jeszcze zdążyć”.

Wypadki do jakich dochodzi na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym to przeważnie zderzenia dwóch pojazdów – jednego znajdującego się już na rondzie i drugiego chcącego włączyć się do ruchu. Tego typu kolizje nie są zwykle poważne, ponieważ oba samochody poruszają się stosunkowo wolno.
 


Jak ronda wpływają na przepływ ruchu?

Badania przeprowadzone w stanach Kansas, Maryland i Nevada dowiodły, że zamiana tradycyjnych skrzyżowań ze znakami STOP na ronda powoduje, że przepływ ruchu zwiększa się o 13-23 procent, a odsetek pojazdów, które muszą zatrzymać się przed skrzyżowaniem zmniejsza się o 14-37 procent. Podobne badania przeprowadzone w stanach New Hampshire, Nowy Jork i Waszyngton dowiodły, że budowa rond w miejsce skrzyżowań zwiększa przepływ ruchu nawet o 89 procent.
 


Czy są inne korzyści?

Tak. Ponieważ ronda wpływają pozytywnie na rozładowanie korków, pomagają one również zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz zredukować zużycie paliwa. Badania dowiodły, że zamiana skrzyżowań na ronda pozwala zredukować wydzielaniu tlenków węgla i azotu oraz wodorowęglanów węglowodorów (zobacz komentarz dotyczący węglowodorów i wodorowęglanów) o 21-42 procent, a zużycie paliwa może spaść nawet o 30 procent. Poza tym, budowa rond pozytywnie wpływa na estetykę miasta dając dużo więcej możliwości architektom terenu.
 


Czy ronda są odpowiednie dla dużych pojazdów?

Tak. Aby duże pojazdy takie jak ciężarówki, autobusy i ciągniki siodłowe z naczepami mogły poruszać się po rondach, każde z nowoczesnych rond wyposażone jest w tzw. fartuch. Fartuch to niewielki podniesiony pas okalający wyspę na środku ronda, po którym mogą poruszać się tylne koła długich pojazdów. Wyłożony jest kostką brukową, polbrukiem lub innym rodzajem nawierzchni różniącym się od tego użytego do budowy normalnego pasa ruchu, aby zniechęcać kierowców małych pojazdów do jego używania.
 


Czy ronda zajmują większą powierzchnię niż zwykłe skrzyżowania?

Niekoniecznie. Ponieważ ruch po rondzie odbywa się bardziej płynnie, w porównaniu z tradycyjnymi skrzyżowaniami ronda nie wymagają budowy aż tak wielu pasów ruchu. Wyspa wbudowana w rondo zwykle zajmuje dużo miejsca, ale ilość pasów ruchu łączących się z rondem jest mniejsza niż w przypadku analogicznych skrzyżowań tradycyjnych.

skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną  rondo po zmianie
Zamiana skrzyżowania na rondo.
Zwróć uwagę jak zwiększyła się przestrzeń dostępna dla pieszych

 


Kiedy rondo jest dobrym rozwiązaniem?

Większość skrzyżowań można przekształcić w ronda. Doskonałymi kandydatami są skrzyżowania z wieloma (więcej niż 4) drogami dojazdowymi, miejsca gdzie często dochodzi do wypadków, tworzą się korki, lub wykonywany jest manewr skrętu w lewo.
 


Kiedy rondo nie jest dobrym rozwiązaniem?

Ronda nie powinny być budowane tam, gdzie budowa topograficzna terenu ogranicza widoczność oraz na krzyżówkach dróg, gdzie jedną z dróg porusza się zdecydowanie większa ilość ruchu, aniżeli drugą.

Czytaj dalej: 1 2 »»