„Piłeś? Nie jedź! Ćpałeś? Nie jedź!” – o tym wiedzą wszyscy, chociaż niestety nie wszyscy się do tej zasady stosują. Ustawodawca zadbał jednak o tych, którym brak zdrowego rozsądku i w art. 45 Kodeksu Drogowego wyraźnie zaznaczył czego kierowcom robić nie wolno…

I tak, w art. 45.1 Prawa o Ruchu Drogowym czytamy, że kierowcy zabrania się m.in.:
 

kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

 
I wszystko byłoby w zasadzie jasne, gdyby nie ostatnie kilka wyrazów w powyższym akapicie, czyli wyrażenie „środka działającego podobnie do alkoholu„. Zdajemy sobie sprawę, że narkotyki takie jak marihuana, LSD, czy kokaina powinniśmy traktować na równi z alkoholem. Nie zdajemy sobie niestety sprawy, że lekarstwa dostępne w aptekach – również te dostępne bez recepty – mogą być środkami o działaniu podobnym do alkoholu. Poniżej przedstawiam popularne choć niebezpieczne leki mające negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.


Leki na grypę

leki i lekarstwa, a jazda pod wpływem

Jest to grupa lekarstw, które „leczą przeziębienie i grypę”. W rzeczywistości ich działanie sprowadza się do zwalczania objawów choroby takich jak bóle mięśni, katar, gorączka, kaszel, etc.

Większość leków na grypę jest lekami złożonymi z kilku składników chemicznych. Każdy z tych składników odpowiada za zwalczanie innych objawów choroby. Zwykle z bólem głowy i gorączką radzi sobie Paracetamol, za zwalczanie kaszlu odpowiada dekstrometorfan (DXM), a za katar – pseudoefedryna. Problem w tym, że te dwie ostatnie substancje to w zasadzie narkotyki.

 

  • dxm – jest to pochodna morfiny używana m.in. w leczeniu uzależnienia od heroiny. W większych dawkach używana jest przez domorosłych narkomanów w celu wywołania euforii, halucynacji, odczucia oddzielenia od ciała, osłabienia zmysłów, etc.
  •  

  • pseudoefedryna – jest to stymulant podobny w swej chemicznej budowie do amfetaminy. Ze względu na to podobieństwo wykorzystywany jest jako prekursor w procesie produkcji amfetaminy. Pseudoefedryna może być powodem bezsenności, pobudzenie psychoruchowego, stanów splątania, nerwowości, itd.

Czytaj dalej: 1 2 »»